Heading

Laser - Massasje - Termografering - Back on Track - Kontakt - Hjem

 

Termografering gjenspeiler tilstanden
på muskler, sener, ledd og høver.
Man ser skader og tilstander som ikke
nødvendigvis sees på røntgen.

Den viser også driftstilstanden på hesten,
slik at man kan komme i forkant med
behandling før symptomer på skade vises.

Kameraet er passivt, dvs at det ikke sender
ut noen stråler og er derfor verken i
kontakt med, eller påvirker dyret på noen måte,
og vi jobber etter en fast prosedyre for å
forhindre at bildene kan mistolkes.

Vi kan se hvordan sal og rytter sitter på
hesten slik at det kan rettes før
belastningsskadene som følge av skjevheter kommer.

I en rehabiliteringsfase kan vi se respons på
behandling, og se om hesten tåler økt belastning
uten at tilstanden forverres.

Termografering

 

Termografering

 

Ta kontakt for mer informasjon!